Rodzina 3+

Informujemy, że uczestniczymy w programie Miasta Gliwice – „Rodzina 3+”,

który jest skierowany do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gliwic.

W ramach realizacji programu, wprowadzamy do swojej oferty 10% rabat na wszystkie oferowane przez naszą Firmę towary i usługi,

dla członków rodzin uczestniczących w programie Rodzina 3+.

(Ulga nie łączy się z rabatami wynikającymi z karty stałego klienta oraz nie dotyczy towarów objętych promocją.)