Rodzina 3+

Informujemy, że uczestniczymy w programie Miasta Gliwice – „Rodzina 3+”, który jest skierowany do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gliwic.

W ramach realizacji programu dla członków rodzin uczestniczących w programie Rodzina 3+ wprowadzamy 10% rabatu na prawie wszystkie towary będące w naszej ofercie.

Ulga nie łączy się z rabatami wynikającymi z karty stałego klienta oraz nie dotyczy towarów objętych promocją.