Hortiterapia / Ogrodolecznictwo

Ogrodoterapia, Terapia ogrodnicza, Ogrodolecznictwo, to terminy odnoszące się do korzystnego oddziaływania ogrodów i Natury na organizm ludzki. Człowiek przez ok. 90% czasu swojego bytowania na Ziemi , był ściśle związany z Naturą. Wiąże się z tym pojęcie – „Biofilia”, użyte pierwszy raz w literaturze przez Ericha Fromma w latach 70- tych ubiegłego wieku, a następnie dogłębnie przeanalizowany ok. dziesięć lat później przez profesora Edwarda Wilsona. Poprzez „Biofilię” rozumie się ścisły związek człowieka z przyrodą – szacunek dla wszystkiego co żyje, skłonność do nawiązywania relacji ze wszystkimi żywymi istotami, zarówno ze świata zwierząt jak i roślin. To instynktowna, pierwotna potrzeba, mająca swoiste podłoże genetyczne. Właśnie w tej pierwotnej potrzebie jest zakorzeniona Hortiterapia, czyli Ogrodolecznictwo.

Idea naszych działań hortiterapeutycznych jest oparta na ZDROWIU jako wartości uniwersalnej, rozumianej, jako swoisty stan równowagi, harmonii w zaspokajaniu potrzeb fizycznych, emocjonalnych, intelektualnych i duchowych oraz na założeniu, że ZDROWIE CZŁOWIEKA / LUDZI jest ściśle powiązane ze ZDROWIEM ŚRODOWISKA / PLANETY na której żyjemy.

PROPONUJEMY ZAJĘCIA, NA KTÓRYCH WSPÓLNIE POSTARAMY SOBIE ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA:

Czym jest dla nas ZIEMIA – miejsce gdzie żyjemy?

 • Co nas łączy z Naturą?
 • Jak współistnieć w środowisku i jak z niego korzystać odpowiedzialnie?
 • Czym jest zdrowie i jak o nie dbać?
 • Jak dbać o swoje zdrowie?

Jak dbać o zdrowie środowiska czyli o:

 • glebę
 • wodę
 • rośliny
 • zwierzęta

Jak można uprawiać glebę i rośliny:

 • co to takiego – uprawa wielkotowarowa roślin?
 • czym różni się od integrowanej uprawy roślin?
 • czym jest alternatywna uprawa gleby i roślin – jak wpływa na środowisko i klimat?
 • Czym jest zrównoważony rozwój i jak to się ma do pojęcia ZDROWIE.

W swoim założeniu zajęcia praktyczne i ćwiczenia mają ROZWIJAĆ uczestników poprzez podnoszenie poziomu UWAŻNOŚCI i ŚWIADOMOŚCI, oraz pokazać – NIEROZERWALNOŚĆ CZŁOWIEKA Z NATURĄ.

Ofertę dostosowaną do wieku uczestników, kierujemy do wszystkich osób, które chcą miło i owocnie spędzać czas w przyjaznej przestrzeni przyrodniczej, zadbać o siebie i podnosić jakość swojego życia.

Informacje o prowadzonych zajęciach, warsztatach czy kursach znajdziecie w zakładce AKTUALNOŚCI oraz na naszym Facebook-u i Instagramie.

Hortiterapia / Ogrodolecznictwo
Hortiterapia / Ogrodolecznictwo
Hortiterapia / Ogrodolecznictwo
Hortiterapia / Ogrodolecznictwo
Hortiterapia / Ogrodolecznictwo
Hortiterapia / Ogrodolecznictwo
Hortiterapia / Ogrodolecznictwo
Hortiterapia / Ogrodolecznictwo
Hortiterapia / Ogrodolecznictwo
Hortiterapia / Ogrodolecznictwo